Nyheter

Legekontoret

Begrenset laboratorie funksjon

Laboratoriet er for tiden under oppussing. Derfor begrenset kapasitet neste ukene.

Prøvetaking vil i hovedsak henvises til prøvestasjon i Zander Kaaes gate 7.

https://helse-bergen.no/steder/zander-kaaes-gate-7

Vi vil oppdatere nettsiden når laboratoriet er tilbake i normal drift.