Nyheter

Viktig informasjon

Legekontoret

INFLUENSAVAKSINE! 

Vi vaksinerer fra mandag 30.oktober. Vaksinen tilbys alle over 65år og risikogrupper. 

TA KONTAKT MED OSS PÅ TELEFON 55 95 82 00 FOR Å BESTILLE TIME!

Vaksinen koster 295kr.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i  første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om  influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:diabetes type 1 og diabetes type 2.
  kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  nedsatt immunforsvar.
  svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.