Velkommen til Morvik legekontor

Du kan bestille time og resept, starte eKonsultasjon med fastlegen eller få svar på enkle, praktiske spørsmål (eKontakt) gjennom helsenorge.no.

Vær oppmerksom på at denne tjenesten ikke må brukes ved behov for øyeblikkelig hjelp. Bruk da telefon (5595 8200) eller ring legevakten (116117). Ved livstruende sykdom ring 113.

Fra 1. mars blir fastlege Hogne Sandvik pensjonist. Fra samme dato overtar ny fastlege Maline Warpe Carlsen hjemmelen. De som nå har Sandvik som fastlege, vil automatisk bli overført til Carlsen.
Coronavirus: Dersom du kan være smittet eller har luftveissymptomer: Ikke møt opp på legekontoret. Kontakt oss først på telefon eller Helsenorge

Om du ønsker oppfriskningsvaksine, finner du mer informasjon på kommunens nettsider. Morvik legekontor har ikke tilbud om denne vaksinen.

Mer corona-informasjon fra Folkehelseinstituttet og Helsenorge

Litt informasjon om legekontoret

Kontoret er åpent i tiden 0820-1430. Vår telefon (5595 8200) er åpen fra 0820 til 1130 og fra 1230 til 1430. Pågangen er størst tidlig om morgenen. Den første timen vil vi prioritere de som trenger akutt-time samme dag. Dersom du skal bestille vanlig time som ikke haster, spørre om prøveresultat, fornye resept eller sykmelding, ber vi om at du venter med å ringe til etter kl. 0930.

Dersom vi skal sende dokumenter i posten, er det et ekspedisjonsgebyr på 59 kr. Vi har inngått avtale med Convene (tidligere Melin Medical) om innkreving av pasientbetaling. Dette omfatter også alle giroer. Convene beregner seg et fakturagebyr for denne tjenesten, og det vil derfor være atskillig billigere å hente dokumentene på legekontoret. Da betaler en bare honoraret, uten gebyr.

Dersom du bare skal på laboratoriet, uten samtidig legekonsultasjon, ber vi om at du møter i tiden 0830-1030 eller 1230-1330 (fredag 1300).

Husk at din fastlege er ikke til stede på Morvik legekontor hver dag. Du må derfor beregne minst tre dager fra bestilling til resepten er sendt reseptformidleren (e-resept). Vær derfor alltid ute med bestilling av ny resept i god tid før du går tom for medisiner. Du kan følge med på status for reseptene dine på helsenorge.no.

Om personvern

Sist oppdatert: 12. januar 2023